Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Možnosti pracovního uplatnění pro absolventy SŠ

V úterý 6. listopadu 2018 se žáci tříd I. S, II. S a IX. ročníku zúčastnili burzy zaměstnavatelů, která se konala v kulturním domě v Jičíně. Žáci se seznámili s nabídkou a možnostmi zaměstnání u firem jako Continental, Seco, Mileta a nemocnice v Jičíně. Společnosti se prezentovali formou ukázek svých výrobků, videoklipy, předváděním součástek výroby apod. Žáci si mohli některé pracovní činnosti osobně vyzkoušet. Velký zájem byl u dívek o měření krevního tlaku a chlapce zajímaly traktůrky firmy Seco. Někteří se zapojili do soutěžních otázek firem a za to získali drobné odměny jako reflexní bezpečnostní pomůcky nebo sladkosti.

Je možné, že právě v některé z výše uvedených firem najdou žáci po absolvování střední školy uplatnění.

Další fotografie
z akce

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.