Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

  


23. červen 2022

Projektový týden Já a moje cestování

Během týdne jsme s dětmi na 1. stupni cestovali po České republice, po světě a dokonce i do vesmíru. Obsah projektu byl pestrý. Děti vyráběly cestovní deník, popisovaly a kreslily svá oblíbená místa. Poznávaly různé národnosti, zvyky, jídla a obydlí, nářečí, krajové obyčeje a památky. Žáci přinesli fotky z výletů, prohlédli si cestovní knihu s fotkami a povídali si o
dopravních prostředcích, prohlíželi si jízdenku, co všechno se tam dá vyčíst. Třída V. ZŠ jela vlakem do Českého ráje, poznávat přírodu. Ve škole pak druhý den děti psaly slohové cvičení na téma cestování, kdy pět náhodných vylosovaných slov musely do vyprávění zakomponovat. Vznikaly zajímavé a vtipné příběhy.


Autor příspěvku: Mgr. Marcela Šťastná


22. červen 2022

Exkurze do sběrného dvora v Jičíně

Dne 17.6. 2020 žáci tříd V., VII., VIII. a IX.ZŠ navštívili sběrný dvůr a třídírnu odpadů na Konecchlumského ulici v Jičíně.
Žáci byli obeznámeni se způsobem třídění odpadů (plastu a papíru). Dozvěděli se, co vše se vytřiďuje z dovezeného odpadu a také, co do tříděného odpadu patří a co nikoli. Poznali podmínky, za kterých pracovníci třídírny odpadů pracují. Žáky asi nejvíce překvapil zápach, ve kterém musí, převážně pracovnice, pracovat. Dále byli žáci seznámeni s dalšími odpady, které se třídí a lze je do sběrného dvora zavést (jako kov, pneumatiky, elektronika, obaly od nebezpečných látek a další). Závěrem žáci dostali drobné dárečky v podobě omalovánek nebo skládačky popelářského vozu. Pedagogický doprovod obdržel didaktický materiál k hodinám environmentální výchovy.


Autor příspěvku: Bc. Havlík Stanislav


22. červen 2022

Výlet VII. ZŠ 2022

Školní výlet VII. ZŠ

Ve středu 15. 6. jsme se sešli na vlakovém nádraží v Jičíně, odkud jsme se vydali na cestu vlakem za putováním stezkami Českého ráje.

Z Malé Skály jsme došli do obce Dolánky u Turnova. Naší zastávkou na odpočinek a občerstvení byla zvolena Zrcadlová Koza, kde se žáci po pěší túře dostatečně vydováděli na nafukovací trampolíně a dětském hřišti. 

Zpět do Jičína jsme jeli opět vlakem a vrátili jsme se spokojení a plní nových zážitků.  Žáci vyhodnotili výlet na stupnici od 1 do 10 převážně číslem nejvyšším a jeden dokonce číslem 15.


 

 


Autor příspěvku: Michala Militká


20. červen 2022

Slavíček 2022

V pátek, dne 17. června probíhala v naší škole pěvecká soutěž- Slavíček. Této soutěže se zúčastnilo sedm žáků: Adéla Jará, Dominika Zemánková, Glorie Glovanová,
Jáchym Višňar, Matěj Svoboda, Jakub Szamko a Tereza Havránková. Každý ze soutěžících si zvolil dvě písně dle svého výběru. Zpěváky hodnotila porota- paní učitelky Eva Chobodydes a Míša Skopárová, žák 8. ročníku Patrik Štupák. Za každou píseň mohli zpěváci získat maximálně 10 bodů. 1. místo s počtem 59 bodů získala Dominika Zemánková, na 2. místě se umísila Adéla Jará a 3. místo obsadil Jáchym Višňar. Všichni účinkující zpívali krásně a s plným nasazením.
Děkuji žákům za vzornou přípravu a krásné zážitky.

Školní_hymna_Soudná.MOV


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


19. červen 2022

Školní výlet II. SP - 2022

Ve středu 15.6.2022 se naše třída vydala na výlet do Jinolic. Cesta nám začala v Jičíně na vlakovém nádraží. Vlakem jsme jeli do Jinolic, ze zastávky v Jinolicích jsme pokračovali pěšky. Cestou jsme viděli hodně zvířat. Nejvíce obdivů sklidila vážka. Drobné občerstvení v podobě lesních jahod přišlo vhod. Cesta nám rychle utíkala a už jsme byli v Jinolickém kempu. Zahráli
jsme si hry, navštívili hřiště a občerstvili se. Velkým překvapením byl papoušek Žako a Ježek bělobřichý. Výlet si všichni skvěle užili.


Autor příspěvku: Petra Vacková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.