Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

KIVa - program prevence šikany

KiVa je komplexní celoškolní program prevence a řešení šikany, který učí základní školy efektivně předcházet šikaně a samostatně ji řešit, byl vyvinutý pomocí špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě

Program nabízí širokou škálu konkrétních nástrojů a materiálů, s jejichž pomocí mohou školy efektivně snížit výskyt šikany a vytvořit takové klima, aby k šikaně nedocházelo.

Program se zaměřuje na učitele, žáky i rodiče. Obsahuje rozmanité aktivity využitelné po celý školní rok.

Cílem projektu je posílit schopnosti všech zúčastněných včas identifikovat projevy šikany a zároveň poskytnout návody pro řešení případů již existujících. Úspěch projektu se projevuje výrazným snížením šikany na zapojených školách, a také vyšší motivací žáků ke studiu. Komplexní program KiVa má pozitivní dopad jak na psychiku žáků a vrstevnické klima ve třídě, tak na jejich dosažené školní výsledky.

Náplní programu Kiva je zejména 10 lekcí, které absolvuje většina tříd naší školy v průběhu celého školního roku. Efekt celého programu je pak odborně průběžně vyhodnocován a to zejména ve 4. a 6. ročníku. Nedílnou součástí programu je i vznik týmu KiVa, který je tvořen 3 učiteli. Ti budou řešit dle metodiky Kiva případné problémy mezi žáky nebo se na ně mohou žáci obrátit v případě své potřeby. Naše škola je do programu Kiva zapojena jako pilotní speciální škola v ČR.

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.