Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


8. prosinec 2019

Den krásy, pohybu a relaxace

V sobotu se v Nové Pace konal již 6. ročník akce Den krásy, pohybu a relaxace, kterou spolupořádá naše kolegyně Michala Militká. Akce je zaměřená nejen na prezentaci firem, organizací, ale také na pomoc potřebným. Naše škola dostala opět příležitost, představit prostory, výuku, terapie i zájmovou činnost pro žáky prostřednictvím videa. V sále po několika minutách projekce nastalo hrobové ticho a zaujetí diváků bylo ohromují. Následoval bouřlivý aplaus, což bylo pro přítomné pedagogy největším oceněním  jejich práce. Před zraky širokého publika rovněž vystoupili žáci našeho hudebního kroužku pod vedením Mgr. Adély Flečkové. Podařilo se nám navázat spolupráci s paní Šárkou Bernardovou, která se zabývá výrobou pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Uznání panu řediteli vyjádřil  Daniel Polman, novopacký rodák, novinář, vytrvalec, ale hlavně cyklista a alpinista. Jeho posledním úspěchem je např. dokončení závodu Race Across America. Přislíbil pro naše žáky uspořádat besedu. Kromě propagace naší školy se povedlo z výtěžku tomboly získat pro školu krásných 10 000,- Kč, které využijeme na nákup speciálních výukových pomůcek pro žáky s PAS. 
Náš velký dík patří Míše Militké, která celou akci organizuje a škole nezištně pomáhá. Děkujeme rovněž rodičům žáků, kteří umožnili svým dětem školu prezentovat na této akci. Všem to náramně slušelo.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


8. prosinec 2019

Andělské tvoření v I. A

V tomto týdnu se žáci I. A věnovali „andělskému tvoření“. V hodinách výtvarné výchovy a pracovní výchovy vyráběli dárky pro rodiče a do krámku na adventní posezení, které proběhne 12. 12. 2019 v tělocvičně školy. Zde si výrobky žáků budete moci zakoupit. Proto neváhejte, určitě stojí za to!


Autor příspěvku: Mgr. Zdeňka Fejfarová


5. prosinec 2019

Pozvání na vánoční akademii

Advent v Soudné.pdf


Autor příspěvku: Bc. Jitka Kučerová


5. prosinec 2019

Adventní vyrábění

Žáci I. B se svými pedagogy v tomto týdnu vyrábějí nejen dárky domů, ale také do vánočního stánku na školní akci Advent v Soudné. Moc se jim to povedlo.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


5. prosinec 2019

Základy barmanství a stolničení

Ve dnech 28. – 29. listopadu proběhla na naší střední škole další část projektu „Odborník z praxe do výuky na SŠ“, tentokrát na téma Základy stolničení a barmanství. Role vyučujícího se ujala učitelka odborného výcviku ze SŠ v Lomnici nad Popelkou.

První den se žáci seznámili s náplní práce číšníků, servírek, baristů apod., naučili se správně zakládat talíře, skleničky a příbory na slavnostní tabuli a bylo jim vysvětleno, k jakému účelu se součásti servisu užívají. Žáci si měli možnost prohlédnout nástroje k servírování šneků, ústřic a další. Součástí výuky bylo i představení vzorového menu. Tento den proběhl i nácvik nošení několika talířů najednou a žáci připravilii jemný kuřecí salát. Závěrem se naučili otevírat sekt a servírovat ho do správných sklenic.

Následující den se žáci naučili správně předem připravený salát naservírovat, dle etikety ho zkonzumovat a  připravili si jako dezert banán v čokoládě. Na závěr vyráběli led v přípravníku na led, rozdrtili ho v drtiči ledu, pracovali se šejkrem a namíchali si nealkoholický nápoj Piňa koláda, na kterém si následně pochutnali.


Autor příspěvku: Mgr. Iva Kosová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2020 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.