Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality

  


16. říjen 2023

Podzim v I. SP

Podzim jsme s naší třídou přivítali společnou výzdobou z dýní. Na vyrábění krásného strašidla jsme spolupracovali s kamarády z vedlejší třídy II. SP. Všichni se moc snažili a náš "Dýňák" hlídá pyšně vchod do školy.

Poděkování - Jménem pedagogů tříd ZŠS děkuji rodině Krňávkových, která nám darovala na podzimní vyrábění dýně, ořechy, kaštany a jiné plody, které jsme využili ve výuce i k výzdobě prostorů naší školy.


Autor příspěvku: Mgr. Kratochvílová Olga


16. říjen 2023

Výtvarná výchova v I. SP

S pomocí pedagogů v naší třídě jsme se zapojili do výtvarné soutěže na téma Stromy. Různými technikami jsme ztvárnili stromy v různém ročním období a naše práce zdobí přízemí školy.


Autor příspěvku: Mgr. Kratochvílová Olga


16. říjen 2023

Zdravotní tělesná výchova jinak

V hodinách zdravotní tělesné výchovy jsme navštívili novou relaxační zónu ve škole, kde je i solná jeskyně. Pobyt začínáme relaxací na lehátkách a dechovým cvičením. Následuje volný pohyb žáků po jeskyni, vnímání barev, pozorování prostředí a poslech hudby. Solná jeskyně působí antivirově a antibakteriálně. U žáků se zlepšuje obranyschopnost a dechové možnosti. Je to zpestření běžných hodin Tv. Vnímají solné prostředí a výuku v jiných podmínkách.


Autor příspěvku: Mgr. Kratochvílová Olga


15. říjen 2023

Já a moje rodina - 2023

V týdnu od 9. do 13. října probíhal na 1. stupni ZŠ výukový projekt- Já a moje škola. Mladší žáci vyplňovali pracovní listy, počítali, malovali svou vysněnou školu. Seznamovali se s různými druhy zaměstnání, pracovali s tablety, zhlédli prezentaci na interaktivní tabuli a interaktivní televizi. Také si vyrobili model školy. Starší žáci se dotkli i méně příjemných témat- šikana, kyberšikana- v dnešní době velmi aktuální téma. Na fotografiích můžete vidět, jak se dětem dařilo.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


13. říjen 2023

Recyklace očima mladého vědce

Minulý týden se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili programu „Recyklace očima mladého vědce“. Program byl zaměřený na půdu – její složení, živočichy, kteří v ní žijí atd. Hned ráno k nám přijeli lektoři z organizace „Recyklohraní“ a pustili se
s dětmi do práce. První hodinu děti s lektory diskutovali o významu půdu v závislosti na jejím složení, o dopadu znečištění a o její ochraně. Pak se vybavení rýči, motykami, zkumavkami a nádobkami vypravili na školní zahradu. Zde zkoumali složení půdy, zkoušeli propustnost půdy pro vodu,… a na závěr je čekalo tvoření a vyrábění z přírodních materiálů.
Na dětech, lektorech i učitelích bylo na konci vidět, že program byl náročný, ale velmi zajímavý a poučný. Žáci si na základě pokusů uvědomili, jak je půda pro nás důležitá, jak je členitá a zajímavá a především, že ji musíme pro zachování života na zemi chránit.


Autor příspěvku: Ing. Marie Ovečková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.