Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

 


17. květen 2020

Provoz škol od 18. 5. 2020 do 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

pro vaši informaci vkládám aktuální znění Mimořádného opatření MZ ČR, které bylo zveřejněno 16. 5. 2020. I nadále vám budeme přinášet zprávy o dění v oblasti školství, které mají vliv na chod naší školy. Všechny vás zdravím Petr Novotný

provoz škol od 18. května 2020 do 25. května 2020.pdf


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


13. květen 2020

básnička žáka 6. ročníku

Učitelé v Soudné

Naše škola má nejlepší učitele na světě
učí nás i na zavirované planetě.
Čeština, matika, tělocvik, zeměpis
učíme se i dějepis.
Hudebka, chemie, přírodopis, fyzika,
Máme úkoly i z anglického jazyka.
Náš učitelský sbor nic nezastaví.
Dobré výsledky se pak ve škole snad dostaví.
A vysvědčení se pak doma vystaví.

 
Posílám něco na zpříjemnění dne. 
David

Autor příspěvku: žák David Kvasnička


7. květen 2020

Příprava středoškoláků na závěrečné zkoušky

Vážení rodiče, milí středoškoláci,

z metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT19185/2020-1 a č.j. MSMT-19186/2020-1 ze dne 2. května 2020 vyplývá následovné:

Žákům posledního ročníku Praktické školy, kteří se připravují na závěrečné zkoušky bude výuka nastavena takto:

- Výuka nebude probíhat standardním způsobem, ale v podobě konzultačních hodin po domluvě s třídní učitelkou

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám – u vchodu si žáka převezme AP

- Před vstupem do budovy použije žák připravenou dezinfekci

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

- Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení:

1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 Formulář ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení.pdf


Autor příspěvku: Mgr. Jolana Zahradníková


7. květen 2020

Škola pro žáky uzavřena do 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

z metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT19185/2020-1 a č.j. MSMT-19186/2020-1 vyplývají  i specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona:

  • Tyto školy budou do 30. 6. 2020 i nadále realizovat vzdělávání na dálku.
  • Protože se žáci 9. ročníků nepřipravují na přijímací zkoušky na střední školu, bude i pro ně výuka probíhat pouze distančně. Docházka do školy nebude obnovena do 30. 6. 2020

 


Autor příspěvku: Mgr. Jolana Zahradníková


9. duben 2020

velikonoční koledování

velikonoční koledování.mp4


Autor příspěvku: Mgr. Jolana Zahradníková

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.