Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Stimulační programy jako součást výuky v I.SP

Koncept bazální stimulace rozvíjí u žáků s těžkým handicapem vnímání vlastního těla, zlepšuje poznávání okolí, psychický stav a emoční rovnováhu. Rezonanční akustická kolébka je doplňkem ke smyslové výchově nebo hudební výchově, kde dochází k vnímání rezonancí, vibrací celým tělem pomocí hry na strunný nástroj. Žáci mohou také aktivně spolupracovat a hrát. Nezastupitelnou pozici v multisenzoriálním rozvoji má koncept snoezelen. Žáci vnímají barevné efekty, vodní vibrační lůžko, které simuluje svojí teplotou vody a pohyby nitroděložní prostředí. Žáci v rámci svých možností rozvíjí své kompetence.

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.