Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Zvyšování kvality vzdělávání žáků

V letošním školním roce opět probíhá u nás ve škole pro žáky odpolední procvičování učiva v rámci českého jazyka (logopedie, hra na flétnu, práce s textem, pravopis, aj.) a matematiky (matematické operace). Žáci mají možnost se svými pedagogy probírat učivo, které potřebují dovysvětlit a zafixovat. Rozvíjí si rovněž řečové dovednosti a vztah k rodnému jazyku. Mají k tomu skvělé podmínky v podobě vysoce individuálního přístupu. Využívají moderní techniku a metody práce na základě podpůrných opatření. 
V letošním školním roce se této zájmové činnosti účastní 26 žáků. Probíhá v pěti skupinách žáků 1x týdně. Organizaci zajišťují p. učitelky V. Jurycová, H. Kohoutová, O. Kratochvílová , T. Musilová a A. Flečková.
Tento projekt je spolufinancován ze šablon Evropské unie.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.