Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Zvyšování kvality vzdělávání

od října 2018 Zvyšování kvality vzdělávání žáků, začínáme...

V letošním školním roce opět probíhá u nás ve škole pro žáky odpolední procvičování učiva v rámci českého jazyka a matematiky. Žáci mají možnost se svými pedagogy probírat učivo, které potřebují dovysvětlit a zafixovat. Mají k tomu skvělé podmínky v podobě vysoce individuálního přístupu. Využívají moderní techniku a metody práce, které jsou pro ně přiměřené. 
Současně jsme nabídku rozšířili také o nezbytnou řečovou výchovu a logopedickou péči. Žáci si zlepšují dechovou kapacitu, práci s dechem a posilují orofaciální svalstvo pomocí nácviku hry na flétnu. Výslovnost a řečové dovednosti si fixují formou cvičení a her individuálně. 
Tento projekt je spolufinancován ze šablon Evropské unie. Probíhá v pěti skupinách žáků 1x týdně.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.