Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Zprávičky ze školní družiny

V letošním školním roce fungují na naší škole dvě oddělení školní družiny. Zde působí dvě vychovatelky a dva asistenti pedagoga. Žáci mají možnost využívat svých zájmů a potřeb, včetně relaxačních chvilek, her a soutěží. Procvičují si mnohdy v rámci přípravy na vyučování své znalosti ze školy. Pravidelně pracují s keramickou hlínou, dramatizují známé pohádky, učí se tematické básně, relaxují ve snoezelenu a svými obrázky zdobí prostory školní družiny a chodeb. Nyní se chystáme na Velikonoce a už se těšíme, až budeme moci ven na krásnou školní zahradu.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.