Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Zdravotní tělesná výchova

Základem zdravotní tělesné výchovy je zaměření se na zvládnutí základních pohybových dovedností a rozvíjení pohybové kultury. Prostřednictvím pohybových aktivit přispívá ke zmírnění důsledků zdravotního postižení žáků, rozvoji řeči, pomáhá k odreagování napětí, překonávání únavy, zlepšování nálady a podílí se na koncentraci pozornosti. Pohybová činnost tvoří základ rozvoje psychických procesů našich žáků.

Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybových dovedností, spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit, ale zároveň korekce zdravotních oslabení. Vzdělávací obor Zdravotní tělesná výchova aktivně rozvíjí hybnost žáků, správné držení těla a zvyšuje tělesnou zdatnost. Zaměření odpovídá jejich fyzickým, psychickým a zdravotním možnostem. Cílem je celkové zlepšení zdravotního stavu žáků.

Prvky zdravotní tělesné výchovy jsou v naší škole jednotlivým žákům ZŠS aplikovány také formou individuálního cvičení: na rotopedu, elektrickém chodníku, motrenu a s rehabilitačními míči.

Rotoped

Žáci využívají místnost vybavenou reedukačními a rehabilitačními pomůckami včetně rotopedu. Učí se udržovat stabilitu, koordinovat svoje pohyby a rytmicky šlapat na rotopedu jako na kole. Libovolně si mohou nastavovat zátěž. Dochází u nich k rozvoji pohybových dovedností, fyzické zdatnosti a kompenzaci mentálního postižení.

Elektrický chodník

Speciální pomůcka na rozvoj lokomoce pro mobilní žáky, kde mohou s malou podporou, či bez držení procvičovat pomalou a rychlou chůzi, běh. Rychlostní stupně si lze libovolně nastavovat. Žáci si zlepšují koordinaci pohybů, fyzickou zdatnost a výkonnost, ale také koncentraci pozornosti, vytrvalost, termoregulaci, aj. Doba cvičení se přizpůsobuje aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka a diagnóze.

Motren

Motren je poháněn elektromotorem a rozvíjí lokomoci. Je vybaven mnoha programy, funkcemi a vyhodnocením cvičení pro efektivní pohybovou léčbu.

Přístroj umožňuje jak pasivní cvičení, tak aktivní přišlapávání, kdy automaticky dokáže detekovat i malé zbytkové síly svalstva a tak jej posilují. Je vybaven ochranou při vzniku spasmů, kdy v případě křečí dojde ke změně směru otáčení a uvolňování končetin. Tím, že přístroj pohybuje končetinami a umožní jejich prokrvování, se předejde vzniku dalších nežádoucích zdravotních komplikací. Příznivým vlivem je i usnadnění vyměšování vyvolané uvolněním ztuhnutého pánevního a stehenního svalstva.

Aplikaci cvičení na motrenu u našich žáků lze využít v rámci horních a dolních končetin zvlášť, či jednotně.

Cvičení s rehabilitačními míči

Je moderní formou stabilizačního a rehabilitačního cvičení. Díky labilitě míčů dokáže posílit hluboko uložené stabilizační svaly, které umožňují správné držení těla, napřímení a stabilitu páteře a celkovou svalovou rovnováhu. Přínosem variabilního cvičení na velkých míčích je možnost ovlivňovat držení těla, koordinační a kondiční schopnosti. Hravé a fyzicky nenáročné cvičení je vynikající především pro uvolnění napětí, ale zaměřuje se i na nejvíce postižené tělesné partie a jednotlivé svalové skupiny.

Cvičení na míčích je pro naše žáky s různým typem postižení zpestřením tělesné výchovy a efektivním zdravotním prvkem.

Trampolining

Trampolining je moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku.
Jde zejména o rozvoj nervosvalové koordinace, prostorové orientace, senzomotorických dovedností, , rytmizace, sociálního vnímání a prožívání. Pohupující se plachta trampolíny má významný antistresový účinek.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.