Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Závěrečné zkoušky - teoretická část

I v letošním školním roce jsme se loučili s některými žáky. První, kteří nás opustili, byli středoškoláci. Osm žáků z I. S a II. S zakončilo své studium závěrečnými ústními zkouškami. Všichni absolvovali na výbornou. Slavnostního zakončení se zúčastnili nejen rodiče, učitelé a vedení školy, ale i pan Kazda - vedoucí školského odboru a pan Ludvík - zástupce Oblastní charity Jičín.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.