Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Září v II. ZŠ 2023

Září je měsícem, kdy se pomalu loučíme s letními radovánkami a připravujeme se na podzimní nezapomenutelné zážitky. My jsme hned na začátku vypluli na ostrov obra Olivera, abychom se naučili naše první písmenko O. Poté jsme navštívili Jičín, město pohádek. Vyrazili jsme na okružní jízdu vláčkem, muzikoterapii, plnili úkoly a stavěli z kostek. Všichni jsme si to moc užili. Naším dalším dobrodružstvím byla společná snídaně ve škole. Každý doma s rodiči připravil něco dobrého, aby se nám písmenko S lépe pamatovalo. Ráno jsme se sešli u prostřeného stolu a všichni jsme si pochutnali na společné sladkoslané snídani. Těšíme se na další měsíce ve škole.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.