Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Zápis do 1. třídy

výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

zde: výsledky přijetí do 1. ročníku ZŠ.pdf

 

 

Zápis do přípravného stupně základní školy speciální a do 1. ročníku základní školy školního roku 2021/2022 se bude na Základní škole a Praktické škole, Jičín konat od 1. 4. do 30. 4. 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, ve kterém je doporučeno zápisy provádět bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Bude tedy upřednostněno podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy:  b4ype67
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): skola@soudna.cz
  3. poštou na adresu: Základní škola a Praktická škola, Jičín
    Soudná 12, Jičín 506 01
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – lze na základě telefonické dohody termínu, kontakt: 493 532 835

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu) je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

U zápisu je nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte, žáka nebo k jeho odkladu povinné školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky:Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními:

  • jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
  • druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

 formulář ke stažení zápis do 1. ročníku.doc

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.