Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Výukový projekt

Na druhém stupni ZŠ i navzdory obtížné situaci a nošení roušek po celou dobu výuky zdárně pokračuje projekt- Ovoce, zelenina, vitamíny. Dnes měli žáci za úkol předvést své referáty o ovoci či zelenině, které si sami zvolili.
Někteří se ujali úkolu velmi svědomitě a sepsali mnoho informací, které doplnili i obrázky. Nejzdařilejší práce měli žáci: Jaroslav Kvasnička, David Kvasnička a Přemysl Chládek. Patří jim velká gratulace!

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.