Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Velikonoce ve školní družině

Žáci ve školní družině intenzivně prožívají blížící se svátky jara, Velikonoce a tak pracují s nejrůznějším materiálem a využívají známé techniky práce (papír, kresba, malba, keramika, aj.). V rámci zájmové činnosti výtvarné nebo pracovní tvoří s pedagogy výzdobu i dárky domů. Učí se básničky a luští křížovky. Jsou velmi aktivní a mají radost z každého výrobku.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.