Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Vánoční akademie

Ve čtvrtek odpoledne se naše školní tělocvična proměnila na takový menší jarmark, kde se zpívalo, jedlo, pilo a též tvořilo a vyrábělo. Každým rokem jsou zváni žáci, rodiče, příbuzní a přátelé školy. Během krátkého programu zazpíval sbor vánoční písně a koledy. Bez sborečku a  p. učitelky Adély si nějak nedovedeme již žádnou akci představit. V jednom koutě tělocvičny se podávala káva a čaj, v druhém zase vyrostl obchůdek s výrobky našich žáků, kde si přicházející mohli zakoupit drobnost a tím podpořit dobrou věc. V zadní části byly připraveny dílničky, kde si děti mohly vyrobit třeba i nějaký ten dáreček k blížícím se Vánocům. Menší děti pomáhaly se zdobením vánočního stromku. Cukroví na stolech vypadalo nádherně, chutnalo výborně a vonělo po celou dobu jarmarku. Všem, kteří se podíleli na přípravě vánočního odpoledne, patří velký dík! Zároveň patří poděkování rodičům, kteří přišli a podpořili své ratolesti.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.