Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Učíme se jako před 100 lety

Dnes, v tento krásný předvánoční čas proběhl ve třídě II.Z výukový projekt s názvem- "Učíme se za 1. republiky". Inspirovali jsme se v místním muzeu, kde jsme shlédli přednášku a besedu na toto téma. Žáci i paní učitelky přišli v nuzném oblečení, k svačině jsme měli chléb a jablko, k pití čistou vodu. Zkusili jsme si psát násadkou, učili jsme se náboženství, modlitby, zpívali jsme koledy. Na práci jsme si svítili svíčkami. Za zlobení následovaly tresty, běžné pro tu dobu...klečení na hrachu, sezení v "oslí lavici", na natažených rukou držet ukazovátko,...Hodně jsme také cvičili a o přestávce chodili pěkně v kruhu dokola. Povídali jsme si o té době, jak se děti cítily ve škole, že byly vděčné za teplo, světlo a suchý chléb. Myslím, že tento projekt byl velmi pěkný a přínosný pro žáky, uvědomili si, že pokora a vděčnost by měly být přítomny i dnes v našich srdcích.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.