Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Třídní schůzky

Termín třídních schůzek připadá na 18. 11. 2020. Vzhledem k distanční výuce budou informace předávány písemně nebo dle individuálních konzultací po domluvě s třídními učiteli.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.