Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Tonda obal na cestách

V pátek 10. 2. proběhla v naší škole pravidelná beseda Tonda Obal na cestách. Žáci byli rozděleni podle věku a schopností do 3 skupin. Lektor Jan Štika je seznámil se zásadami třídění odpadu a ozřejmil, jak probíhá jeho následná recyklace. Výklad byl doplněn o zajímavé videoukázky a beseda byla zakončena hrou, při které si žáci nabyté vědomosti vyzkoušeli. Na další setkání s Tondou Obalem se budeme těšit zase za 3 roky.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.