Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Stromy zážitkově - I. B

Žáci I. B se také aktivně  zapojili se svými pedagogy do celoškolního projektu Stromy. V naší třídě projekt probíhal tři dny a prolínal všemi výukovými předměty. Žáci získávali nové informace prostřednictvím pobytu venku - vnímali rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem, sahali na kůru stromů, prohlíželi si zbarvení listů... Ve třídě poté malovali stromy, dělali koláže a podíleli se rovněž na výzdobě školního stromu, kam si připevnili svůj list. Zpívali písně o stromech a učili se nové básně k tomuto tématu.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.