Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Stará Praha

Dne 5. 5. se třídy paní uč. Kohoutové, Flečkové a Mejsnarové vydaly do Prahy na vzdělávací projekt - Stará Praha a my. 

Naším cílem byl Střelecký ostrov, kde jsme ve skupinách plnili úkoly pod odborným vedením pražských školitelů. 

Vytvořili jsme šest týmů po pěti žácích. Vedoucími týmů byli- David Kvasnička, Patrik Štupák, Adéla Jará, Anna Soňa Šídová, Nela Brandová a Dominika Zemánková. Prošli jsme si Střelecký ostrov a dozvěděli se mnoho zajímavostí o pražských památkách a osobnostech- Karel IV., Karlův most, Staré a Nové Město, Malá Strana, Pražský hrad, Sovovy mlýny, Petřínská rozhledna, Most Legií. Žáci odpovídali na otázky, vyplňovali křížovky a malovali. Za správné odpovědi získávali zlaťáky a drahokamy.

Na závěr byli skupinky žáků obodovány a všichni získali zaslouženou sladkou odměnu. Poté jsme se ještě vydali na Karlův most. 

Zastávka v McDonald`s byla žáky přijata s velkým nadšením :-). Vzdělávací výlet se vydařil a nakonec i počasí bylo k nám milosrdné :-).

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.