Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Slavnostní kolaudace

Dne 5. 9. 2019 proběhla slavnostní kolaudace revitalizované budovy a zahrady Základní školy a Praktické školy, Jičín.
V 10:00 byla slavnost zahájena vystoupením hudebně - dramatického kroužku školy.

Pan ředitel Mgr. Petr Novotný poděkoval za odvedenou práci, finanční pomoc i pracovní nadšení a zapálení pro danou věc všem, kteří se na projektu podíleli. Ve zkratce přiblížil historii budovy, ve které ZŠ  a PrŠ, Jičín sídlí a připomněl i 85. výročí trvání speciálního školství v Jičíně.

Ve svých velmi srdečných projevech vyjádřili upřímný obdiv k proměně školy a popřáli pedagogům do dalších let hodně spokojených žáků a rodičů, pan starosta JUDr. Jan Malý, Mgr. Jana Fišerová a Mgr. Bc. Miluše Urbanová Ph. D.

Na procházku zahradou a návštěvu školy si udělala čas i paní náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová.

Velice nás těší zájem všech, kteří  si našli čas a přišli s námi prožívat radostný pocit po dvou letech budování a zvelebování "naší Soudné".

Děkujeme všem za jejich projev sympatií a podpory.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.