Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Školská rada

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla zvolena na škole školská rada.

  • schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy; tím také plní funkci veřejné kontroly školy
  • vyjadřuje se ke studijním a učebním oborům, které škola připravuje, ke koncepčním závěrům rozvoje školy, k jmenování a odvolání ředitele
  • může podat v odůvodněných případech zřizovateli školy nebo v případě základní školy příslušnému orgánu státní správy ve školství návrh na odvolání ředitele školy
  • může požádat Českou školní inspekci a školský úřad o kontrolu hospodaření školy
Jméno Město (obec) Funkce
ing. Ludmila Kracíková Jičín zákonný zástupce rodičů
Mgr. Tereza Musilová Jičín zástupce pedagog. pracovníků
   Bc. Jitka Králová Jičín zástupce zřizovatele školy

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.