Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Školská rada

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla zvolena na škole školská rada.

  • schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy; tím také plní funkci veřejné kontroly školy
  • vyjadřuje se ke studijním a učebním oborům, které škola připravuje, ke koncepčním závěrům rozvoje školy, k jmenování a odvolání ředitele
  • může podat v odůvodněných případech zřizovateli školy nebo v případě základní školy příslušnému orgánu státní správy ve školství návrh na odvolání ředitele školy
  • může požádat Českou školní inspekci a školský úřad o kontrolu hospodaření školy
Jméno Město (obec) Funkce
Vendula Šťastná Jičín zákonný zástupce rodičů
Mgr. Zdeňka Válková Jičín zástupce pedagog. pracovníků
Jan Janeček Jičín zástupce zřizovatele školy

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.