Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Škola pro žáky uzavřena do 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

z metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT19185/2020-1 a č.j. MSMT-19186/2020-1 vyplývají  i specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona:

  • Tyto školy budou do 30. 6. 2020 i nadále realizovat vzdělávání na dálku.
  • Protože se žáci 9. ročníků nepřipravují na přijímací zkoušky na střední školu, bude i pro ně výuka probíhat pouze distančně. Docházka do školy nebude obnovena do 30. 6. 2020

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.