Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Sběrný dvůr v Jičíně

Žáci I. Z a II. Z zažili neobvyklou exkurzi. V pátek 15. 11. 2019 navštívili jičínský sběrný dvůr, aby se dozvěděli, jak správně třídit odpad. Vedoucí sběrného dvora pan Hrouda nám ochotně podával důležité informace o třídění odpadu a provedl nás celým areálem. Největší zaujetí nastalo u třídící linky, kde byl neuvěřitelný zápach. Dozvěděli jsme se, že zápach ve třídící hale je důsledkem nesprávného třídění občanů. V barevných kontejnerech se totiž často objevují i odpadky, které tam nepatří. Proto je třeba je manuálně odstranit. Exkurze byla zakončena kvízem, který žáci zvládli na výbornou. I v naší škole žáky vedeme k třídění odpadu. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, v rámci kterého žáci průběžně plní úkoly v oblasti třídění a recyklace odpadů.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.