Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

RYCHLOVKA NA KARLOVĚ MOSTĚ A BOJOVKA NA KAMPĚ

Dne 19. 5. 2022 třídy V., VII. A IX. vyrazily poznávat krásy Prahy. V 10:00 jsme měli sraz s paní lektorkou na Křižovnickém náměstí. Žáci se rozdělili do skupinek a v těchto skupinkách po celou dobu pracovali. Za správné odpovědi a dobře vypracované úkoly získávali zlaťáky a drahokamy.

Na Křižovnickém náměstí jsme se dozvěděli, co se děje v Klementinu. Na Staroměstské mostecké bráně jsme našli vytesaného ledňáčka a sochu Karla IV. Zjistili jsme, proč má Karel IV. hlavu na stranu a hrb na zádech.

Z Křižovnického náměstí jsme se vydali dál na Karlův most. Zaujala nás velká spousta soch. Měli jsme za úkol najít Bruncvíka a Sv. Jana Nepomuckého, který je jako jediný na Karlově mostu odlitý z bronzu.

Na Kampě nám paní lektorka vyprávěla o povodních a protipovodňových bariérách. Hledali jsme rysku na budově, která znázorňuje, jak vysoko byla hladina vody při záplavách v roce 2002.

V parku Kampa každý tým dostal mapu a pracovní list s úkoly. Cílem bylo najít místa vyznačená na mapě a zjistit z těchto míst informace. Všechny týmy pracovaly velmi svědomitě a zapáleně.

Po bojovce si žáci spočítali zlaťáky a drahokamy. Zjistili jsme, která parta je nejbohatší a rozloučili se s paní lektorkou.

Ještě chvíli jsme si užívali poklidnou atmosféru Staré Prahy a vyrazili jsme autobusem domů, nabití novými zkušenostmi a zážitky.

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.