Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Prostory školy

Areál školy  najdete v klidné části města přímo pod Zebínem. Dostanete se sem autem - výjezd na Valdice, autobusem - zastávka je přímo před budovou školy nebo příjemou procházkou krásnou lipovou alejí. Budova školy je zasazena do udržované zahrady a sousedí přímo s nově zrekonstruovaným objektem kde sídlí sdružení Apropo, které pofesionálně pomáhá dětem s postižením i jejich rodinám.
Adekvátní formu vzdělávání žáků zajišťují pedagogové se speciálně pedagogickou kvalifikací. Škola nabízí nejen širokou škálu materiálního zabezpečení v podobě kompenzačních pomůcek, metod práce a moderních výukových trendů, ale i prostory, které přímo odpovídají potřebám jednotlivých žáků.
Primární pro kvalitní výuku jsou dostatečně vybavené učebny pro základní školu (1. – 9. ročník), učebny pro základní školu speciální (1. – 10. ročník), učebny rehabilitačních tříd (1. – 10. ročník) a učebny pro Praktickou školu jednoletou a dvouletou. Každá třída má svá specifika, která pomáhají naplňovat výukové strategie a hlavní cíle vzdělávání. Žáci využívají ke vzdělávání mimo jiné počítačovou učebnu. Škola poskytuje žákům možnost zájmových aktivit ve školní družině a stravování ve školní výdejně. Žáci  ZŠS v rámci široké nabídky stimulačních programů navštěvují rovněž místnost snoezelen. Škola má k dispozici prostornou tělocvičnu, trampolining, školní zahradu a nově zrekonstruované hřiště. Žáci se učí běžným praktickým dovednostem a práci v domácnosti ve cvičné kuchyňce.
Celý prostor školy je pomocí výtahu a šikmých ploch bezbariérový. Je tak zpřístupněn rovněž jedincům s fyzickým handicapem a imobilním žákům.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.