Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Projekty, které jsme jen tak tak stihli

V posledním únorovém týdnu jsme se s našimi druháky a třeťáky stihli zapojit do projektu pro první stupeň ZŠ „ Naše rodina“

Žáci si přinesli obrázky, nebo fotografie své rodiny a o hodinách českého jazyka a prvouky jsme si povídali o tom, jak rodina funguje. Všichni jsme se nakonec shodli, že se v rodině mají všichni rádi.

Vytvořili jsme si jednoduchý rodokmen, o výtvarce malovali obrázky našich nejbližších, z recyklovatelných ruliček od toaletního papíru jsme tvořili postavičky maminky a tatínka, ale i pejska, který v rodinách má též své místo, dokonce i o hodinách angličtiny došlo na téma „My Family“. Děti práce na toto téma opravdu bavila, protože jim nebyla cizí. 
autor Jana Michálková

Celý únorový týden se žákům IV. ZŠ v téměř všech vyučovacích předmětech prolínalo téma Moje rodina a příbuzenské vztahy. Počítali jsme celkový věk členů rodiny, pracovali s pracovními listy na toto téma a učili se pro děti nové pojmy - tchán, švagr, zeť atd. Děti přinesly fotografie sebe a svých rodin. Na procházkách jsem hovořili o tom, kdo kde bydlí a prohlíželi si kolemjdoucí rodiny, o kterých jsme přemýšleli, v jakém jsou vztahu. Nejvíce jsme se "vyřádili" o hodinách VV a PV. Děti vyráběly domky a kreslily členy své rodiny, na které se můžete podívat. autor Eva Chobodydes

V týdnu od 22. do 26. 2. proběhl v naší třídě výukový projekt Moje rodina. Žáci si přinesli fotografie své rodiny, které popisovali, rodinu kreslili, počítali její členy... Protože se prvňáčci učí písmeno E, tvořili jsme Eskymáckou rodinu.

Cílem projektu bylo dětem připomenout a zdůraznit, jak důležitá pro každého rodina je. Projekt se velice vydařil, děti byly šikovné a aktivně se zapojovaly. autor Tereza Musilová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.