Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Projekt OPVVV - střední škola

„ Zapojení odborníka z praxe do výuky na střední škole“

Žáci střední školy se v měsíci únoru zapojili do projektu „Zapojení odborníka z praxe do výuky na střední škole“. Projekt má několik částí a žáci již absolvovali první téma „Nadváha a obezita“.  Téma bylo rozděleno na teoretickou a praktickou část, v teorii se žáci seznámili se zdravým způsobem života, s riziky a nemocemi plynoucími z nadváhy a obezity, zkusili si vyplnit potravinovou pyramidu a sestavit zdravý jídelníček. Všichni měli možnost se zvážit na speciální váze, aby zjistili poměr svalů, tuku a vody ve svém těle. Při praktické části žáci vařili zdravá jídla, a to pomazánku z cizrny, polévku z červené čočky se zázvorem a mini pizzy s tuňákem a olivami. Vše se podařilo ke vší spokojenosti.

akce byla hrazena z OP VVV, projektu Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole a Praktické škole, Jičín
cz.02.3.68/0.0/0.0/16.035/0008015

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.