Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Projekt - Naše vlast - střední škola

V posledních dnech jsme se na ve II.SŠ věnovali projektu „Naše vlast“. Jednalo se o průřezový úkol napříč většinou předmětů. Povídali jsme si o České republice, našich sousedech, pouštěli jsme si ukázky jazyků, kterými se u nich mluví, a vytvořili jsme velkou mapu, která zobrazuje nejen geografické rozdělení zemí, ale i jejich vlajky a důležité informace. Další částí projektu bylo seznámení s nejlbližším okolím naší školy. Ze sádry jsme vyrobili plastickou mapu, která zobrazuje výrazná místa Soudné (Zebín, Čeřovku, vlak,…a hlavně naší školu. Díky projektu jsme se dozvěděli nové informace, vyzkoušeli si mnohé dovednosti (práce s informační
technologií, tvoření ze sádry, papíru a modelíny) a hlavně jsme si užili spoustu legrace.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.