Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Příprava středoškoláků na závěrečné zkoušky

Vážení rodiče, milí středoškoláci,

z metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT19185/2020-1 a č.j. MSMT-19186/2020-1 ze dne 2. května 2020 vyplývá následovné:

Žákům posledního ročníku Praktické školy, kteří se připravují na závěrečné zkoušky bude výuka nastavena takto:

- Výuka nebude probíhat standardním způsobem, ale v podobě konzultačních hodin po domluvě s třídní učitelkou

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám – u vchodu si žáka převezme AP

- Před vstupem do budovy použije žák připravenou dezinfekci

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

- Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení:

1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 Formulář ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení.pdf

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.