Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Příležitost pro začátek

“Příležitost pro začátek” se jmenuje nový projekt Královéhradeckého kraje, který spolu s Centrem investic, rozvoje a inovací Hradec Králové a  Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou Hradec Králové nabízí našim středoškolákům i absolventům jejich další osobnostní rozvoj. V rámci této aktivity si budou rozšiřovat své obzory a rozvíjet své kompetence za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
Čeká na ně vzdělávání v oblasti trhu práce, finanční gramotnosti či základů pracovního práva. Bezesporu největší atraktivitu přináší pracovní tréninky a odborné praxe. Pracovní trénink dává středoškolákům i absolventům možnost vyzkoušet si různé pracovní pozice v reálném prostředí firem, které mají zkušenosti se zaměstnáváním lidí se znevýhodněním.  V době prázdnin se mohou účastníci projektu zapojit i do odborných praxí podle své vlastní volby a zájmu.  V rámci naplňování aktivit projektu žáci navštíví a absolvují pracovní trénink například v těchto firmách - Hobbymarket Agroferda, Oblastní charita Jičín, OCH Veronika s.r.o., Sdružení Neratov z.s. a celé řady dalších.
Věříme, že si naši středoškoláci odnesou opět spoustu obohacujících dovedností a informací, jako tomu bylo v dřívějších letech, kdy se úspěšně zapojili do podobného projektu s názvem “Do praxe bez bariér”. A protože zkušenosti z minulosti byly naprosto výborné, byla volba pro zapojení žáků do nového projektu jasná. O naplňování jednotlivých aktivit budeme na našich
stránkách přinášet průběžné informace.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.