Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Praktická škola - střední škola

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022


 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Určeno pro hochy a dívky
Délka přípravy: 2 roky
Ukončení vzdělání: závěrečná zkouška
Získané vzdělání: střední vzdělání

Charakteristika přípravy v oboru

Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky nebo v Praktické škole jednoleté. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i pracovním životě.
Uplatnění absolventů v oboru.

Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při jednoduchých pracovních činnostech ve zdravotnictví, v sociálních službách, v zemědělství, zahradnictví, ve výrobních podnicích, případně chráněných dílnách.

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Určeno pro hochy a dívky
Délka přípravy: 1 rok
Ukončení vzdělání: závěrečná zkouška
Získané vzdělání: střední vzdělání

Charakteristika přípravy v oboru

Obor vzdělání praktická škola jednoletá je určen pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků.)

Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti.

 

Uplatnění absolventů v oboru

Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je především zvýšení kvality života absolventů.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.