Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Poslední návštěva muzea

V pátek 10. 5. se třída II. Z vydala pro letošní školní rok naposledy do muzea v Jičíně. Zakončila putování historií v jičínském kraji. 
Povídali jsme si o umění a kultuře 19. - 20. století. Prohlédli si přírodniny, ptáky, hmyz, živočichy a horniny našeho kraje. 
Naše výlety za poznáním měly tečku v podobě soutěží. Žáci ve třech skupinách pracovali s fotodokumentací a určovali místní památky. 
Vedli si velmi dobře. Zvítězila skupina - David Kvasnička, Vojta Janeček a Lukáš Michal s celkovým počtem 14 bodů. Soutěžící byli odměněni 
drobnými dárky dle svého výběru (pohledy, samolepky, omalovánky,...). V úplném závěru každý dostal na památku starou minci. 
Velké poděkování patří paní Mgr. Grusové, která nás celým programem provázela a připravila vždy zajímavé povídání. 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.