Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Oznámení zákonným zástupcům žáků

Dnes na organizační poradě bylo ohledně plnění a odevzdávání domácí přípravy rozhodnuto takto: Každý třídní učitel Vás dnes telefonicky nebo e-mailem kontaktuje a domluví se s vámi na zadání domácí přípravy pro Vaše dítě. Forma, obsah a rozsah úkolů bude odpovídat výukovým požadavkům. Žáci za plnění úkolů budou hodnoceni a má stejnou váhu, jakoby byli ve škole přítomni.

Třídní učitelé do pátku 13. 3. 2020 žákům již zadali nebo po dohodě s Vámi zadají domácí přípravu.

Jako oficiální den pro osobní vyzvedávání domácích úkolů stanovuji vždy pondělí v čase 7. 30 – 11. 30 hod. Telefonicky nebo e-mailem Vám třídní učitelé budou k dispozici od pondělí do pátku v čase 7. 30 – 15. 30 hod. pro případné dotazy a konzultace.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.