Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Organizace chodu školy od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k včerejšímu rozhodnutí vlády o uzavření speciálních škol Vás chci informovat o formě vzdělávání Vašich dětí v následujících dnech a týdnech od 2. 11. 2020. Jelikož z objektivních příčin jsou možnosti klasické online výuky u některých skupin žáků obtížně realizovatelné, navážeme na jarní model výuky, který se osvědčil. Jde o kombinace různých forem výuky, přizpůsobených schopnostem žáků. Jedná se v první řadě o online výuku, zadávání úkolů přes portál „ Škola v pyžamu“, předávání úkolů v tištěné podobě a podobně. Vše důležité se dozvíte od svých třídních učitelů během pondělí 2. 11. 2020.
             Sledujte prosím stále naše webové stránky, na kterých Vás budeme informovat o aktuální situaci. Jsem si vědom, že pro Vás rodiče, nastává opět velmi složité období pří vzdělávání Vašich dětí. Předem Vám tedy děkuji za pomoc při výuce v této mimořádné situaci. Situace není vůbec jednoduchá ani pro kolegy učitele a asistenty pedagoga, kteří budou pro žáky připravovat výuku. Věřím v dobrou vzájemnou spolupráci, díky které  se nám vzdělávání Vašich  dětí podaří  co nejefektivněji zvládnout. Musím zde také zdůraznit důležitou věc, která je odlišná od jarní distanční výuky. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky, neúčast se považuje za zanedbání povinné školní docházky.
Žádám Vás, vážení rodiče, o úzkou součinnost s třídními učiteli. Učitelé se budou snažit přizpůsobit pravidla a způsob výuky i Vašim opodstatněným požadavkům, aby vše probíhalo hladce.
 Doufám, že se podaří vážnou epidemiologickou situaci brzy zvládnout, a žáci se opět vrátí do školních lavic, kam patří. Kde je výuka nejefektivnější.

S přáním pevného zdraví P. Novotný

 


 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.