Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Opět muzeum

Tento týden se třída II. Z kulturně činila. Ve čtvrtek, 28. 2. jsme navštívili knihovnu V. Čtvrtka v Jičíně, tentokrát téma - české pohádky. Věnovali jsme se především autorům - Božena Němcová a Karel Jaromír Erben, jejichž pohádky jsou nepřekonatelné. Po vyprávění a četbě pohádek následovala dramatizace formou pantomimy. Žáci se rozdělili do tří skupin a každá skupina si připravila pantomimu známé české pohádky, ostatní pak hádali. Na závěr si žáci půjčili knihy dle svého zájmu, aby mohli pokračovat v psaní čtenářského deníku. Také si každý půjčil knihu pohádek, kterou budeme číst pravidelně ve škole v rámci dílny tichého čtení. 
Následující den, tedy 1. 3. jsme se vydali do muzea, kde jsme se seznámili s tématem - Albrecht z Valdštejna. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o životě a činech tohoto vévody  a poznli jeho klady, ale i zápory. Žáci si vyzkoušeli zbroj a helmici, a také přestavovali zámek a město Jičín na zmenšeném modelu. Po prohlídce jsme si prošli nádvoří zámku a prohlédli si arkády.  
Obě akce se nám všem líbily a těšíme se na pokračování naší historie a dalších přednášek v místní knihovně.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.