Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Novinky v koncepci školy

Absolventi ZŠS i ZŠ (s kombinovaným postižením) mohou pokračovat v rozvíjení svých schopností a dovedností na střední škole. Základní škola a Praktická škola, Jičín má pro tyto žáky připraveno vzdělávání v Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté - bližší informace v oddíle O škole - Praktická škola.

Školní rok 2019/2020 -  U prvňáků i druháků ZŠ bude probíhat výuka čtení metodou SFUMATO.

http://www.sfumato.cz/aktuality-novinky-5.html 
http://www.sfumato.cz/

Od školního roku 2015/2016 se naše škola zaměřila na péči o žáky s vadami řeči. Nabízíme odbornou péči pro děti se středně těžkou i těžkou řečovou vadou. 
S žáky pracuje speciální pedagog, který koncipuje hodiny všech vzdělávcích předmětů tak, aby byl během celé výuky kladen důraz na rozvoj řečových dovedností a dalších podpůrných schopností, které s vývojem řeči souvisejí.
Žákům je věnována  speciální logopedická péče, pro kterou jsou vyčleněny 2 hodiny týdně v rámci českého jazyka. V odpolední nadstavbové činnosti, která bude opět probíhat od ledna 2020, se pedagogové věnují rozvoji artikulačních schopností a práci s dechem(flétničky).
Škola spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Froňkovou.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.