Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Návrat žáků do školy

Vážení rodiče, milí žáci,

tak jsme se konečně dočkali. Od pondělí 12. 4. 2021 se opětovně zahajuje prezenční výuka.

Vyučování bude zahájeno ve všech třídách, fungovat bude i školní jídelna a školní družina.

Děti do školy mohou nastoupit za podmínek, které vyplývají z mimořádných nařízení vlády:

1. Do školy může jenom zdravý žák.

2. Do školy nemůže žák, který vykazuje příznaky COVID-19.

3. Žáci budou povinni provést přímo ve škole 2x týdně (pondělí a středa) testování antigenním testem – Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. U žáků, kteří nebudou samoodběru schopni, budou při testování přítomni rodiče. Mezi testovanými žáky budou dodržovány dostatečné rozestupy.
Škola zajistí: Dezinfekci a úklid prostor, budov. Testování bude probíhat testy: Lepu Medical, SAR S-CoV-2 Antigen za zvýšených hygienických opatření.

4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí dítě zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne.

5. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

6.  Postup při testování: Testování proběhne každé pondělí a středu. Při pozitivním výsledku je žák okamžitě izolován, zákonní zástupci jsou neprodleně kontaktováni pedagogem provádějícím testování k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy.

Všichni se na vás už moc těšíme.

Zde najdete odkaz na všechny informace, které je dobré k testování vědět:

https://testovani.edu.cz/…ole

https://testovani.edu.cz/…nty

https://testovani.edu.cz/…ice

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.