Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Naše škola

Příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Jičín byla zřízena Královéhradeckým krajem ZŘIZOVACÍ LISTINOU č.j. 14711/SM/2009 s účinností od 10. 9. 2009.

Příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Jičín vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Předmět činnosti:

hlavni03.jpgPo kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna - JPG, 180 kB
  1. Uskutečňuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základně byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
  2. Poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními potřebami.
  3. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům škol.
  4. Uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a ve školské zařízení.
  5. Zajišťuje stravování zaměstnanců organizace dle školského zákona.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.