Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Národní konference AAK v Praze

V úterý 16. 10. 2018 se konala v Praze vůbec první národní konference augmentativní a alternativní komunikace "Nemluvit neznamená nekomunikovat." Byla to velká prestiž na takové akci být. Podařilo se to hned dvěma našim pedagogům Mgr. Olze Kratochvílové a Mgr. Tereze Musilové. 
Konferenci navštívili a přednášeli celosvětově uznávaní odborníci na toto téma Dr. Judy Wine a Dorothy Fraser. Cílem bylo pedagogy nasměrovat správně v oblasti nastavení a používání různých způsobů komunikace u žáků, kteří mají běžnou verbální (slovní) komunikaci se světem z různých důvodů znemožněnou. Nechyběly příklady a postupy z praxe, zkušenosti a technologie, kterými lze nejen ve výuce s žákem komunikovat. A hlavně, aby on komunikoval, ptal se, sděloval své pocity, přání, dokázal vyjádřit své potřeby, zážitky, aj. obrázkem, výběrem psané věty, pomocí PC techniky, aj. V následujícím workshopu byly dalšími odborníky z praxe přiblíženy kazuistiky a další metody práce při tvorbě komunikace s žáky. Cílem bylo, aby se žák dorozuměl s okolním světem, nebyl izolován pouze proto, že nemůže mluvit a stal se součástí společnosti.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.