Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Muzikoterapie

Žáci I. B jsou pravidelně účastníky stimulace rezonanční akustickou kolébkou. Jedná se o unikátní netradiční hudební nástroj, který pozitivně vibracemi a rezonancí do celého těla pozitivně ovlivňuje psychiku žáků. Dnes měli možnost tento nástroj vyzkoušet i žáci III. třídy v rámci hodiny hudební výchovy. Byli nadšeni, že mohou na nástroj sami hrát a užívali si pozitivních zážitků (více viz. složka Podpůrné metody).

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.