Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Moje bydlení zážitkově

Žáci I. B měli za domácí úkol donést obrázky, pohledy a výstřižky své rodné obce nebo města. Při výuce si vzájemně ukazovali, kde kdo bydlí a sdělovali zajímavosti z místní lokality. Obrázky využili také mezipředmětově ve výtvarné výchově, kde zhotovili s pedagogy  krásné koláže svých domovů. V blízké době navštívíme jedno město našeho spolužáka v rámci školního výletu. Žáci se opět se učili zážitkovou formou.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.