Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Koncept bazální stimulace

Podstatou bazální stimulace je interakce žáka s prostředím, které mu poskytuje škálu základních (bazálních) podnětů na úrovni orálních, akustických, vestibulárních, vibračních a taktilně haptických. Jejich celistvým působením se žák učí vnímat sebe sama a okolí.

Obsahem konceptu je poskytování podpory vnímání a komunikace na základě stimulace somatické (doteky, hlazení, aj.), vibrační (chvění) a vestibulární (poloha těla v prostoru). Vztahují se k nejelementárnějším formám vnímání. Později se přidávají nástavbové podněty čichu, zraku, sluchu a chuti do komplexního vnímání a emočního prožívání.

Bazální stimulace je z našeho pohledu nepostradatelnou součástí výuky, hry, komunikace, stimulace a interakce s žáky základní školy speciální. Žáky obohacujeme o nové zkušenosti a účelně zvyšujeme kvalitu jejich života.

a) Somatické podněty

Cílem je získat pozitivní zkušenosti s vlastním tělem, uvědomovat si své tělesné schéma. Tyto prožitky vytváříme dotykem, hlazením a tlakem systematicky po celém těle. Tělo je tak ohraničené. Toho docílíme použitím různých materiálů (vlastní ruce, žínky, froté ponožky, aj.). Hlavní metody, které u žáků praktikujeme, jsou ohraničené dotyky, těsné rolování deky, ohraničené zabalení do deky s měkkým chlupem (zavinovačka – múmie) a polohu hnízdo s využitím polohovacích pomůcek.

b) Vibrační podněty

Somatické podněty se vztahují jen na část těla žáka (kůže, svaly). Vibracemi po celém těle, v kloubech, v nosných částech podněcujeme i tuto část těla. Využíváme k vibracím naše ruce, štětky nebo vibrační hračky. Umísťujeme je na plosky nohou, hrudník, ruce, aj. Žáci chvění a vibrace vnímají velmi pozitivně.

c) Vestibulární podněty

Vestibulární podněty můžeme charakterizovat jako uvědomování si změn poloh a pohybu celého těla v prostoru. V praxi využíváme např. sed za žákem. Obejmeme ho celým tělem a spolu s ním provádíme pomalé krouživé pohyby. Základem je pomalý, plynulý pohyb. Často používáme velké rehabilitační míče, kolébání v náručí, vodní lůžko, aj.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.