Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Knihovna v říjnu

V pondělí, 21.10. se třída VI.Z opět vydala do knihovny V. Čtvrtka, kde byl připravený program.
Žáci 6. ročníku mají doporučenou četbu a téma dnešní návštěvy byly knihy těchto autorů: Karel Čapek, Martina Drijverová, Enid Blaytonová, Eduard Bass. 
Každý žák si vybral z pestré nabídky knih od těchto autorů a samostatně si četl 30 min. Poté byli všichni vyzváni, aby vytvořili kruh. Paní knihovnice nám
představila svou knihu a položila ji na zem, pokračovatl ten, který viděl ve své knize nějakou podobnost (podobný děj, postavy, zvířata v příběhu,...) a také
ji položil na zem,..takto se vystřídali všichni žáci včetně pedagogů. Vzniklo tak knižní domino. Tato hra je velmi poučná a rozvíjí představivost, schopnost analýzy a rozvoj slovní zásoby.
Také se žáci učí nebát se projevit a obhájit svůj názor. Na závěr si z doporučené četby vybrali knihy, které je zaujaly k tvorbě čtenářských deníků. 
A jací autoři nás čekají příště? Jaroslav Foglar, Jack London a Jaromír John.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.