Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Jak jsme cestovali v I. ZŠ

V týdnu od 31. 5. do 4. 6. probíhal v naší třídě výukový projekt Moje cestování. Žáci si donesli pohlednice ze svých výletů a vyprávěli zážitky z nich. Povídali jsme si také o tom, jak se připravit na výlet a sbalit si batoh. V rámci projektu jsme se věnovali i dopravní výchově. Připomenuli jsme si Desatero cyklisty a pravidla silničního provozu. V pátek se naše třída
úspěšně zúčastnila celoškolní dopravní soutěže. Žáci podali výborné výkony a zaslouží si velkou pochvalu.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.