Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Interaktivní výuka

Interaktivní výuku pomocí speciální tabule u nás ve škole využívají zejména žáci ZŠ. Je k dispozici ve třech učebnách. Aplikujeme ji v různých výukových předmětech ve třídách, na všech stupních vzdělávání. Žáci ZŠS nejsou z počítačové výuky vyloučeni, ve výuce využívají především tablety a speciální výukové a edukační programy - Tobii.

Interaktivní výuka i počítačová výuka obecně pomáhá žákům k fixaci získaných kompetencí, např. ve výuce matematiky, českého jazyka, aj. Výhodou je inovační přístup s možností vytvoření variabilních digitálních učebních materiálů samotným pedagogem. Ten je vytváří v závislosti na speciálních vzdělávacích potřebách jednotlivých žáků. Interaktivní výuka umožňuje k žákům přistupovat vysoce individuálně. Důležitým znakem je zjevná názornost a systematičnost ve výuce.

Pro potřeby žáků slouží dotyková zařízení - významné využití především na SŠ.

Naším primárním cílem je:

  • nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení
  • zapojit do procesu učení samotné žáky - ti již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání
  • výuku mezipředmětově propojovat, pomáhat žákům jednotlivé poznatky kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat, nikoli separovat
  • dovybavit i učebnu SŠ interaktivní technikou

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.