Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Exkurze do sběrného dvora v Jičíně

Dne 17.6. 2020 žáci tříd V., VII., VIII. a IX.ZŠ navštívili sběrný dvůr a třídírnu odpadů na Konecchlumského ulici v Jičíně.
Žáci byli obeznámeni se způsobem třídění odpadů (plastu a papíru). Dozvěděli se, co vše se vytřiďuje z dovezeného odpadu a také, co do tříděného odpadu patří a co nikoli. Poznali podmínky, za kterých pracovníci třídírny odpadů pracují. Žáky asi nejvíce překvapil zápach, ve kterém musí, převážně pracovnice, pracovat. Dále byli žáci seznámeni s dalšími odpady, které se třídí a lze je do sběrného dvora zavést (jako kov, pneumatiky, elektronika, obaly od nebezpečných látek a další). Závěrem žáci dostali drobné dárečky v podobě omalovánek nebo skládačky popelářského vozu. Pedagogický doprovod obdržel didaktický materiál k hodinám environmentální výchovy.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.