Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Do praxe bez bariér

Žáci a absolventi naší střední školy se zapojili do projektu spolufinancovaném EU s názvem „Do praxe bez bariér“. Projekt je součástí operačního programu Zaměstnanost a jeho cílem je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Královéhradecký kraj projekt zaštiťuje, na projektu také participuje Úřad práce, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové a Ergotep CSR Institut o. p. s.
V měsíci únoru měli žáci naší střední školy možnost absolvovat hravou formou vzdělávání z oblasti pracovně právních vztahů, a to pod vedením pracovnic Úřadu práce. Dále navštívili pobočku Oblastní charity Jičín v Libáni, kde si vyzkoušeli některé praktické činnosti této instituce.
Jak se žáci vzdělávali a jak se činili při pracovních činnostech, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

 „akce byla hrazena z OPZ, projektu Do praxe bez bariér, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009716“

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2021 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.