Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Distanční výuka 2020 / 2021

Distanční výuka od 1. 3. 2021 do 9. 3. 4. 2021

Distanční výuka probíhá na portálu Škola v pyžamu. Zde má každá třída svůj účet, do kterého učitelé vkládají připravené úkoly, videomateriály, někteří realizují na tomto portálu i online výuku.

I. SP - Asynchronní výuka - natáčení audio a video materiálů, žákům tento materiál vkládán na webové stránky škola v pyžamu. Vytvořeny velmi pěkné materiály na pracovní vyučování, výtvarné činnosti i pro relaxaci a odpočinek. Vidomateriály vytvořeny paní Tomáškovou obohatily nabídku stránek pro školní družinu. Paní Fejfarová vytvořila zajímavé interaktivní úlohy žákům na míru - využila LearningApps.
Zadávání úkolů z vyučovacích předmětů na webové stránky škola v pyžamu pro žákyně Barboru Houžvičkovou a Karolínu Masákovou. Petr Kocourek – pracovní listy (zasláno na email), Zdenek Čureja pracovní listy (předáno rodičům). Telefonické konzultace s rodiči žáků. Průběžná kontrola a hodnocení zaslaných a odevzdaných úkolů.

II. SP - Všichni  rodiče aktivně spolupracují a jsou přihlášeni na Škole v pyžamu. Žáci obdrželi povinné úkoly rozumovou a smyslovou výchovu podle jejich potřeb a úrovně znalostí. Zároveň rodinám byly zapůjčeny pomůcky (převážně laminované karty pro řečovou, smyslovou a rozumovou výchovu, včetně návodu, jak s pomůckami pracovat). Úkoly na ostatní předměty řešíme jako nepovinné - formou námětu na pracovní činnost, výtvarnou činnost, nicméně ze zpětné vazby od rodičů vím, že plní i tyto úkoly. Asynchronní výuka - Byly vypracovány videomateriály pro řečovou a rozumovou výchovu i pracovní a výtvarné činnosti.

III. SP - pracovní listy na stránky Škola v pyžamu, emailová a tel. komunikace s rodiči, příprava pracovních listů a jejich osobní předávání.
Asynchronní výuka - Paní asistentka Košťáková vytvořila zajímavá videa s pracovními postupy na pracovní a výtvarné činnosti. Materiály vytvořila také pro stránky školní družiny.

I. ZŠ - pracovní listy a výukové materiály vkládány na portál, Asynchronní výuka - natáčena výuková videa především na český jazyk - čtení - určena hlavně pro 1. a 2. ročník. Synchronní výuka - probíhala online výuka M, Čj, Př - dle individuálních schopností a možností jednotlivých žáků - online výuka probíhala na Skype 2x týdně 45 minut pro 4. ročník, a 30 minut pro 3. ročník.

 

II. ZŠ - Synchronní výuka - online výuka probíhá na Skype - individuální výuka.  Po Skypu probírali a opakovali učivo odpovídající tematickým plánům a zdaným úkolům. Online výuka probíhala za přítomnosti rodičů. Ondra K. - individuální konzultace ve škole - práce s asistentkou a online výuka za pomoci AP. Výuka na Skype je realizována s přihlédnutím k potřebám rodičů - v  dopoledních, odpoledních někdy i večerních hodinách. Online výuka neprobíhala u 1 žáka. Byla realizována i společná hodina čtení - 2x.

IV. ZŠ - online výuka na Škola v pyžamu. Týdenní přípravy zaslány v příloze pro každý ročník (4. a 5.) Visí na Škole v pyžamu, zde jsou vložena také videa, která jsou vhodná k probíranému učivu. Synchronní výuka -  Online výuka probíhá denně od 13 - 15 hod, 4. ročník od jedné do dvou, pátý od dvou do třech. Od pondělí do středy čj a m, ve čtvrtek přírodověda a v pátek vlastivěda. Pracovní listy dostávají žáci ze všech předmětů (geometrie, Hv, Př..). Online pracují všichni žáci.

V. ZŠ - podařilo se kontaktovat všechny rodiče, kromě rodičů. Prostřednictvím charity jsou dodávány materiály pro Milana Giňu, Lucii Čurejovou, Františka Havelku a Adélu Barsonyovou. Podařilo se zprovoznit on-line výuku na Škole v pyžamu. Děti, které jsou připojeny, pracují a posílají vypracované domácí úkoly. Ti, kteří připojeni nejsou, dostali PL v písemné podobě a předají je každý týden ke kontrole. Výuka angličtiny byla na Škole v pyžamu zahájena. Synchronní výuka - 5 žáků, asynchronní výuka 7 žáků. 5 žáků vypracovávalo pracovní listy - nedostatečná technická vybavenost.
 
VII. ZŠ -Synchronní -  pravidelná online výuka probíhala  u všech žáků, asynchronní - vkládána na web škola v pyžamu.
český jazyk a matematika - každý den 60 minut na Skype online výuka,  dějepis, občanská výuka, anglický jazyk - 60 minut za týden, zeměpis a přírodopis - prezentace na Škola v pyžamu - zde jsou vloženy všechny probírané materiály z distanční výuky.
V rámci online výuky probíkalo i doučování - probíralo se učivo, které nebylo upevněno nebo zcela osvojeno žáky.

VIII. ZŠ -  proníhal pravidelný tisk pracovních listů, připrava a natáčení videí - vkládáno na Škola v pyžamu, oprava všech zadaných pracovních listů a jejich klasifikace -  předání nových pracovních listů rodičům a seznámení s hodnocením minulých PL

IX. ZŠ -  předány pracovní listy z Čj a M. Všechny úkoly jsou také nasdíleny na portálu "Škola v pyžamu". Od druhého týdne se rozjíždí online výuka se žáky, kteří mají k online výuce potřebné vybavení. Online výuka  přes Skype. Žáci i rodiče obdrželi odkaz na Skype i na portál "Škola v pyžamu".

II. SŠ - předávání pracovních listů - osobně i nasdílení na portálu Škola v pyžamu.

 

Distanční výuka od 2. 11. 2020 do 16. 11. 2020

Distanční výuka probíhá na portálu Škola v pyžamu. Zde má každá třída svůj účet, do kterého učitelé vkládají připravené úkoly, videomateriály, někteří realizují na tomto portálu i online výuku.

I. SP - Zadávání úkolů z vyučovacích předmětů na webové stránky škola v pyžamu pro žákyně Barboru Houžvičkovou a Karolínu Masákovou. Petr Kocourek – pracovní listy (zasláno na email), Zdenek Čureja pracovní listy (předáno rodičům). Telefonické konzultace s rodiči žáků. Průběžná kontrola a hodnocení zaslaných a odevzdaných úkolů.

II. SP - Všichni  rodiče aktivně spolupracují a jsou přihlášeni na Škole v pyžamu. Žáci obdrželi povinné úkoly rozumovou a smyslovou výchovu podle jejich potřeb a úrovně znalostí. Zároveň rodinám byly zapůjčeny pomůcky (převážně laminované karty pro řečovou, smyslovou a rozumovou výchovu, včetně návodu, jak s pomůckami pracovat). Úkoly na ostatní předměty řešíme jako nepovinné - formou námětu na pracovní činnost, výtvarnou činnost, nicméně ze zpětné vazby od rodičů vím, že plní i tyto úkoly. Byly vypracovány videomateriály pro řečovou a rozumovou výchovu.

III. SP - pracovní listy na stránky Škola v pyžamu, emailová a tel. komunikace s rodiči, příprava pracovních listů a jejich osobní předávání v pátek

I. ZŠ - pracovní listy a výukové materiály vkládány na portál, natáčena výuková videa, probíhala online výuka M, Čj, Př - dle individuálních schopností a možností jednotlivých žáků - online výuka probíhala na Skype,

 

II. ZŠ - distanční výuka probíhá na Skype.  Po Skypu probírali a opakovali učivo odpovídající tematickým plánům a zdaným úkolům (Podstatná jména, slovní úlohy, slovíčka AJ…). Probrali s rodiči úkoly, řešili jejich dotazy a další potřeby. Výuka na Skype je realizována s přihlédnutím k potřebám rodičů - v  dopoledních, odpoledních někdy i večerních hodinách.

IV. ZŠ - online výuka na Škola v pyžamu. Týdenní přípravy zaslány v příloze pro každý ročník (4. a 5.) Visí na Škole v pyžamu, zde jsou vložena také videa, která jsou vhodná k probíranému učivu. Online výuka probíhá denně od 13 - 15 hod, 4. ročník od jedné do dvou, pátý od dvou do třech. Od pondělí do středy čj a m, ve čtvrtek přírodověda a v pátek vlastivěda. Pracovní listy dostávají žáci ze všech předmětů (geometrie, Hv, Př..). Online pracují všichni žáci kromě  Valkounová, její matky pravidelně dochází pro pracovní listy - nemá připojení k internetu

V. ZŠ - podařilo se kontaktovat všechny rodiče, kromě rodičů Natálky Huškové. Prostřednictvím charity jsou dodávány materiály pro Milana Giňu, Lucii Čurejovou, Františka Havelku a Adélu Barsonyovou. Podařilo se zprovoznit on-line výuku na Škole v pyžamu. Děti, které jsou připojeny, pracují a posílají vypracované domácí úkoly. Ti, kteří připojeni nejsou, dostali PL v písemné podobě a předají je každý týden ke kontrole. Výuka angličtiny byla na Škole v pyžamu zahájena.
 
VII. ZŠ - pravidelná online výuka probíhala  u všech žáků (kromě žáka Janečka - bez internetového připojení)
český jazyk a matematika - každý den 60 minut na Skype online výuka,  dějepis, občanská výuka, anglický jazyk - 60 minut za týden, zeměpis a přírodopis - prezentace na Škola v pyžamu - zde jsou vloženy všechny probírané materiály z distanční výuky

VIII. ZŠ -  proníhal pravidelný tisk pracovních listů, připrava a natáčení videí - vkládáno na Škola v pyžamu, oprava všech zadaných pracovních listů a jejich klasifikace -  předání nových pracovních listů rodičům a seznámení s hodnocením minulých PL

IX. ZŠ -  předány pracovní listy z Čj a M. Všechny úkoly jsou také nasdíleny na portálu "Škola v pyžamu". Od druhého týdne se rozjíždí online výuka se žáky, kteří mají k online výuce potřebné vybavení. Online výuka  přes Skype. Žáci i rodiče obdrželi odkaz na Skype i na portál "Škola v pyžamu".

II. SŠ - předávání pracovních listů - osobně i nasdílení na portálu Škola v pyžamu.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2022 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.